Názov a predmet zmluvy: Zmluva o dielo - rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice Soľ - časť 1

Dátum zverejnenia: 15.november 2019

Dátum uzavretia: 14.november 2019

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 30 939,56

Dodávateľ: DAVIN s.r.o.

IČO: 47588349

Adresa: Soľ 109, 094 35 Soľ

Stiahnuť: