Názov a predmet zmluvy: Zmluva o dielo - zhotovenie stavby "Revitalizácia športoviska v obci Soľ"

Dátum zverejnenia: 26.máj 2021

Dátum uzavretia: 25.máj 2021

Číslo zmluvy/dodatku: 202105101

Suma: 200 044,48

Dodávateľ: SAGANSPORT s.r.o.

IČO: 47846470

Adresa: Duklianská 15, 085 01 Bardejov

Stiahnuť: