Názov a predmet zmluvy: Zmluva o dielo č. 10/2018/RB

Dátum zverejnenia: 18.júl 2018

Dátum uzavretia: 18.júl 2018

Číslo zmluvy/dodatku: 10/2018/Rb

Suma: 5 760,00

Dodávateľ: RamontBuilding s.r.o.

IČO: 44873905

Adresa: Abranovce 11, 082 52 Abranovce

Stiahnuť: