Názov a predmet zmluvy: Zmluva o dielo č. 02/03/2021

Dátum zverejnenia: 26.marec 2021

Dátum uzavretia: 26.marec 2021

Číslo zmluvy/dodatku: 02/03/2021

Suma: 46 783,32

Dodávateľ: DAVIN s.r.o.

IČO: 47588349

Adresa: Soľ 109, 094 35 Soľ

Stiahnuť: