Názov a predmet zmluvy: Zmluva o dielo

Dátum zverejnenia: 21.jún 2021

Dátum uzavretia: 21.jún 2021

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 200,00

Dodávateľ: PaedDr. Katarína Hvizdová

IČO: 53397169

Adresa: Karpatská 754/8, 089 01 Svidník

Stiahnuť: