Názov a predmet zmluvy: Zmluva o dielo - vodovodná prípojka

Dátum zverejnenia: 14.august 2020

Dátum uzavretia: 14.august 2020

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 6 815,00

Dodávateľ: DANEX PLUS s.r.o.

IČO: 45521441

Adresa: Soľ 109

Stiahnuť: