Názov a predmet zmluvy: Zmluva o dielo

Dátum zverejnenia: 19.január 2021

Dátum uzavretia: 19.január 2021

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 0,00

Dodávateľ: RAMEKO, s.r.o.

IČO: 36514748

Adresa: 094 35 Čaklov 6

Stiahnuť: