Názov a predmet zmluvy: Zmluva o dielo č. 06/2020/ELCO

Dátum zverejnenia: 26.jún 2020

Dátum uzavretia: 26.jún 2020

Číslo zmluvy/dodatku: 06/2020/ELCO

Suma: 3 000,00

Dodávateľ: Euroleader Consulting, s. r. o.

IČO: 47878452

Adresa: Levočská 6124/12, 080 01 Prešov

Stiahnuť: