Názov a predmet zmluvy: Zmluva o dielo - kancelársky nábytok

Dátum zverejnenia: 18.november 2019

Dátum uzavretia: 18.november 2019

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 11 196,23

Dodávateľ: RAFFAELIS IDE, s.r.o.

IČO: 36574015

Adresa: Kostolná 18, 044 13 Valaliky

Stiahnuť: