Názov a predmet zmluvy: Zmluva o dielo č. 12/01/2020

Dátum zverejnenia: 14.december 2020

Dátum uzavretia: 11.december 2020

Číslo zmluvy/dodatku: 12/01/2020

Suma: 83 851,57

Dodávateľ: EKO-FBB s.r.o.

IČO: 36471950

Adresa: Lúčna 1055, 093 01 Vranov nad Topľou

Stiahnuť: