Názov a predmet zmluvy: Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

Dátum zverejnenia: 25.august 2020

Dátum uzavretia: 18.august 2020

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 52,80

Dodávateľ: RICOH Slovakia s.r.o.

IČO: 31331785

Adresa: Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava

Stiahnuť: