Názov a predmet zmluvy: Zmluva č. 8/2021 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Soľ pre rok 2021

Dátum zverejnenia: 02.august 2021

Dátum uzavretia: 30.júl 2021

Číslo zmluvy/dodatku: 8/2021

Suma: 400,00

Dodávateľ: Obec Soľ

IČO: 00332861

Adresa: 094 35 Soľ 161

Stiahnuť: