Názov a predmet zmluvy: Zmluva č. 8/2019 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Soľ pre rok 2019

Dátum zverejnenia: 09.júl 2019

Dátum uzavretia: 09.júl 2019

Číslo zmluvy/dodatku: 8/2019

Suma: 800,00

Dodávateľ: Obec Soľ

IČO: 00332861

Adresa: 094 35 Soľ 161

Stiahnuť: