Názov a predmet zmluvy: Zmluva o termínovanom úvere

Dátum zverejnenia: 21.december 2015

Dátum uzavretia: 21.december 2015

Číslo zmluvy/dodatku: 1586/2015/UZ

Suma: 274 774,00

Dodávateľ: VÚB a.s.

IČO: 31320155

Adresa: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava

Stiahnuť: