Názov a predmet zmluvy: Zmluva o kontokorentnom úvere

Dátum zverejnenia: 28.máj 2015

Dátum uzavretia: 28.máj 2015

Číslo zmluvy/dodatku: 604/2015/UZ

Suma: 50 000,00

Dodávateľ: VÚB a.s.

IČO: 31320155

Adresa: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava

Stiahnuť: