Názov a predmet zmluvy: Blankozmenka

Dátum zverejnenia: 28.máj 2015

Dátum uzavretia: 28.máj 2015

Číslo zmluvy/dodatku: 929/2015/D/Z M

Suma: 0,00

Dodávateľ: VÚB a.s.

IČO: 31320155

Adresa: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava

Stiahnuť: