Názov a predmet zmluvy: Rek. a moder. VO v obci Soľ

Dátum zverejnenia: 10.november 2015

Dátum uzavretia: 9.november 2015

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 281 150,76

Dodávateľ: Vincent Antoš - ELEKTROMONTÁŽE

IČO: 17295793

Adresa: B. Němcovej 2643, 093 01 Vanov nad Topľou

Stiahnuť: