Názov a predmet zmluvy: Zmluva o dielo č. 08/02/2020

Dátum zverejnenia: 20.august 2020

Dátum uzavretia: 20.august 2020

Číslo zmluvy/dodatku: 08/02/2020

Suma: 4 250,00

Dodávateľ: PDJ s.r.o. Vranov nad Topľou

IČO: 50413783

Adresa: Pod dolami 761, 093 02 Vranov nad Topľou

Stiahnuť: