Názov a predmet zmluvy: Prevod nehnuteľného majetku

Dátum zverejnenia: 16.december 2016

Dátum uzavretia: 16.december 2016

Číslo zmluvy/dodatku: 6/2016

Suma: 6 994,47

Dodávateľ: Poľnohospodárske družstvo v Soli v likvidácií

IČO: 00209481

Adresa: Soľ, 094 35 Soľ

Stiahnuť: