Názov a predmet zmluvy: Nájomná zmluva SČ-403/6

Dátum zverejnenia: 29.december 2016

Dátum uzavretia: 6.december 2016

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 61,00

Dodávateľ: Kertis Martin

IČO:

Adresa: Soľ 403/6, 094 35 Soľ

Stiahnuť: