Názov a predmet zmluvy: NZ - BD 403 - byt č.2

Dátum zverejnenia: 11.január 2016

Dátum uzavretia: 8.december 2015

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 38,00

Dodávateľ: Martin Kužila

IČO:

Adresa: Soľ 403/2, 094 35 Soľ

Stiahnuť: