Názov a predmet zmluvy: Návrh poistnej zmluvy

Dátum zverejnenia: 10.máj 2021

Dátum uzavretia: 7.máj 2021

Číslo zmluvy/dodatku: Dodatok č. 3

Suma: 1 963,66

Dodávateľ: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

IČO: 00585441

Adresa: Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava

Stiahnuť: