Názov a predmet zmluvy: Nájomná zmluva SČ-403/1

Dátum zverejnenia: 16.január 2015

Dátum uzavretia: 22.december 2014

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 61,00

Dodávateľ: Ing. Ladislav Sinčák

IČO:

Adresa: Gen. Svobodu č.406/1, Vranov nad Topľou

Stiahnuť: