Názov a predmet zmluvy: Zmluva o dielo č. 4/2018

Dátum zverejnenia: 18.júl 2018

Dátum uzavretia: 18.júl 2018

Číslo zmluvy/dodatku: 4/2018

Suma: 8 400,00

Dodávateľ: Ing. Karol Petz

IČO: 45324565

Adresa: Sabinovská 29, 080 01 Prešov

Stiahnuť: