Názov a predmet zmluvy: Kúpna zmluva č. 8/2021

Dátum zverejnenia: 09.november 2021

Dátum uzavretia: 09.november 2021

Číslo zmluvy/dodatku: 8/2021

Suma: 10,00

Dodávateľ: Anna Hudacká

IČO:

Adresa:

Stiahnuť: