Názov a predmet zmluvy: Kúpna zmluva č. 4/2020

Dátum zverejnenia: 08.júl 2020

Dátum uzavretia: 08.júl 2020

Číslo zmluvy/dodatku: 4/2020

Suma: 175,00

Dodávateľ: Obec Soľ

IČO: 00332861

Adresa: Soľ 161, 094 35 Soľ

Stiahnuť: