Názov a predmet zmluvy: Kúpna zmluva č. 13/2021

Dátum zverejnenia: 5.január 2022

Dátum uzavretia: 5.január 2022

Číslo zmluvy/dodatku: 13/2021

Suma: 6 412,00

Dodávateľ: Obec Soľ

IČO: 00332861

Adresa: 094 35 Soľ 161

Stiahnuť: