Názov a predmet zmluvy: Kolektívna zmluva rok 2019

Dátum zverejnenia: 3.december 2019

Dátum uzavretia: 16.máj 2019

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 0,00

Dodávateľ: ZO odborového zväzu verejnej správy obecných úradov združených pri OcÚ Soľ

IČO:

Adresa: 094 35 Soľ 161

Stiahnuť: