Názov a predmet zmluvy: Poskytovanie právnych služieb

Dátum zverejnenia: 25.apríl 2016

Dátum uzavretia: 19.apríl 2016

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 500,00

Dodávateľ: JUDr. Aloiz Naništa

IČO: 35519193

Adresa: Sládkovičova č.8, 080 01 Prešov

Stiahnuť: