Názov a predmet zmluvy: Rek. moder. VO - Proj. dokumentácia

Dátum zverejnenia: 16.júl 2015

Dátum uzavretia: 3.júl 2015

Číslo zmluvy/dodatku: 2015/03

Suma: 3 000,00

Dodávateľ: Ing. Marek Pačuta

IČO: 42039771

Adresa: 1.mája 1225/7, 093 01 Vranov nad Topľou

Stiahnuť: