Názov a predmet zmluvy: Chodníky v obci Soľ - PD

Dátum zverejnenia: 29.október 2015

Dátum uzavretia: 28.september 2015

Číslo zmluvy/dodatku: 01/2015/09

Suma: 7 620,00

Dodávateľ: Ing. arch. E. Kupčihová

IČO: 42235014

Adresa: Horárska 47, 080 01 Prešov

Stiahnuť: