Názov a predmet zmluvy: Národný projekt KC

Dátum zverejnenia: 10.jún 2015

Dátum uzavretia: 8.jún 2015

Číslo zmluvy/dodatku: 687/2015-IZ-4.0/V

Suma: 0,00

Dodávateľ: IA MPSVaR SR

IČO: 30854687

Adresa: Špitálska 6, 814 55 Bratislava

Stiahnuť: