Názov a predmet zmluvy: Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ v obci Soľ - VO

Dátum zverejnenia: 17.marec 2016

Dátum uzavretia: 8.marec 2016

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 1 500,00

Dodávateľ: Externé obstarávanie s.r.o.

IČO: 47669683

Adresa: Piaristická 2, 949 01 Nitra

Stiahnuť: