Názov a predmet zmluvy: ÚP obce Soľ - Odborný posudok

Dátum zverejnenia: 26.február 2016

Dátum uzavretia: 16.február 2016

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 3 600,00

Dodávateľ: ENVICONSULT spol. s r.o.

IČO: 31604528

Adresa: Obežná 7, 010 08 Žilina

Stiahnuť: