Názov a predmet zmluvy: Dophoda o znášaní nákladov v prípade vzniku nežiaducej udalosti

Dátum zverejnenia: 18.marec 2020

Dátum uzavretia: 10.február 2020

Číslo zmluvy/dodatku: 0241/20SPPD/CEZ

Suma: 0,00

Dodávateľ: SPP - distribúcia, a. s.

IČO: 35910739

Adresa: Mlynské novy 44/b, 825 11 Bratislava

Stiahnuť: