Názov a predmet zmluvy: Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1345/2019/D

Dátum zverejnenia: 26.september 2019

Dátum uzavretia: 26.september 2019

Číslo zmluvy/dodatku: 1345/2019/D

Suma: 0,00

Dodávateľ: Všeobecná úverová banka, a.s.

IČO: 31320155

Adresa: Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava

Stiahnuť: