Názov a predmet zmluvy: Dohoda č. 1/2021 o spolufinancovaní zmien a doplnkov č. 2 UPNO Soľ

Dátum zverejnenia: 09.december 2021

Dátum uzavretia: 09.december 2021

Číslo zmluvy/dodatku: 1/2021

Suma: 3 608,00

Dodávateľ: Vladimír Ruščák

IČO:

Adresa: Generála Svobodu 372/58, Vranov nad Topľou

Stiahnuť: