Názov a predmet zmluvy: Dohoda o poskytovaní finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest

Dátum zverejnenia: 27.marec 2020

Dátum uzavretia: 26.marec 2020

Číslo zmluvy/dodatku: 20/40/054/240

Suma: 0,00

Dodávateľ: ÚPSVaR

IČO: 30794536

Adresa: Nám. slobody 5, 093 22 Vranov n. T.

Stiahnuť: