Názov a predmet zmluvy: Dohoda 17/40/054/265 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci "Šanca pre mladých"

Dátum zverejnenia: 30.október 2017

Dátum uzavretia: 26.október 2017

Číslo zmluvy/dodatku: Dohoda 17/40/054/265

Suma: 0,00

Dodávateľ: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou

IČO: 30794536

Adresa: Námestie slobody 5, 093 22 Vranov nad Topľou

Stiahnuť: