Názov a predmet zmluvy: Dodatok č. 7 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 604/2015/UZ

Dátum zverejnenia: 09.november 2021

Dátum uzavretia: 09.november 2021

Číslo zmluvy/dodatku: Dodatok č. 7

Suma: 166,00

Dodávateľ: VÚB, a. s.

IČO: 31320155

Adresa: Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava

Stiahnuť: