Názov a predmet zmluvy: Dodatok č. 5 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 604/2015/UZ

Dátum zverejnenia: 09.marec 2020

Dátum uzavretia: 09.marec 2020

Číslo zmluvy/dodatku: Dodatok č. 5

Suma: 0,00

Dodávateľ: VÚB Banka, a. s.,

IČO: 31320155

Adresa: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava

Stiahnuť: