Názov a predmet zmluvy: Dodatok č. 5 k Zmluve o dodávke plynu

Dátum zverejnenia: 14.máj 2018

Dátum uzavretia: 14.máj 2018

Číslo zmluvy/dodatku: Dodatok č. 5

Suma: 0,00

Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

IČO: 35815256

Adresa: Mlynské Nivy 44/a, 829 90 Bratislava

Stiahnuť: