Názov a predmet zmluvy: Dodatok č. 4 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 604/2015/UZ

Dátum zverejnenia: 28.február 2019

Dátum uzavretia: 28.február 2019

Číslo zmluvy/dodatku: Dodatok č. 4

Suma: 180,00

Dodávateľ: VÚB, a.s.

IČO: 31320155

Adresa: Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava

Stiahnuť: