Názov a predmet zmluvy: Dodatok č. 3 k zmluve o spolupráci

Dátum zverejnenia: 24.február 2020

Dátum uzavretia: 24.február 2020

Číslo zmluvy/dodatku: Dodatok č. 3

Suma: 0,00

Dodávateľ: MV SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava

IČO: 00151866

Adresa: Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Stiahnuť: