Názov a predmet zmluvy: Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo z 20.11.2019

Dátum zverejnenia: 09.november 2020

Dátum uzavretia: 09.november 2020

Číslo zmluvy/dodatku: Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo

Suma: 0,00

Dodávateľ: DANEX PLUS s.r.o.

IČO: 45521441

Adresa: Soľ 109, 094 35 Soľ

Stiahnuť: