Názov a predmet zmluvy: Dodatok č. 2 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 604/2015/UZ

Dátum zverejnenia: 05.máj 2017

Dátum uzavretia: 05.máj 2017

Číslo zmluvy/dodatku: Dodatok č. 2 k zmluve o kontokorentom úvere č. 604/2015/UZ

Suma: 0,00

Dodávateľ: VÚB, a.s.

IČO: 31320155

Adresa: Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava

Stiahnuť: