Názov a predmet zmluvy: Dodatok č. 1 k zmluve o dielo na zhotovenie stavby "Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v Soli"

Dátum zverejnenia: 09.apríl 2018

Dátum uzavretia: 09.apríl 2018

Číslo zmluvy/dodatku: Dodatok č. 1

Suma: 0,00

Dodávateľ: BETPRES, s.r.o.

IČO: 3168434

Adresa: Boženy Němcovej 1698, 093 01 Vranov nad Topľou

Stiahnuť: