Názov a predmet zmluvy: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo z 16.09.2019

Dátum zverejnenia: 20.september 2019

Dátum uzavretia: 20.september 2019

Číslo zmluvy/dodatku: Dodatok č. 1

Suma: 4 182,92

Dodávateľ: DOMO - Š. Humeník

IČO: 33276714

Adresa: Lúčna 819/11, 093 01 Vranov nad Topľou

Stiahnuť: