Názov a predmet zmluvy: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 15.11.2019

Dátum zverejnenia: 02.december 2019

Dátum uzavretia: 02.december 2019

Číslo zmluvy/dodatku: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 15.11.2019

Suma: 1 391,00

Dodávateľ: SANAS, a.s.

IČO: 36458562

Adresa: Hollého 37, 083 01 Sabinov

Stiahnuť: