Názov a predmet zmluvy: DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/05/2021

Dátum zverejnenia: 29.október 2021

Dátum uzavretia: 29.október 2021

Číslo zmluvy/dodatku: Dodatok č. 1

Suma: 8 953,80

Dodávateľ: ENERGOTRADING, s.r.o.

IČO: 43844456

Adresa: Lúčna 831/83, 093 01 Vranov nad Topľou

Stiahnuť: